Uncategorized

Цалин, тэтгэвэрээ нэмэхийг дэмжиж байвал SHARE хийж +1 гэж бичээрэй!!!

Бензиний үнэ 2 удаа нэмэгдэж өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ дагаад өсөж олон төрлийн татварууд нэмэгдэж иргэдийн гар дээрээ авч буй цалин нь хаанаа ч хүрэхгүй ажил хийгээд хийгээд хоосон хонох дээрээ тулжээ.Инфляци 11 хувь хүртлээ өслөө Ийм үед иргэдийн татварыг хөнгөлөх эсвэл бэлэн мөнгө тараах мөн цалинг нь нэмэх гэсэн сонголт байгаа билээ Төрийн алба болоод хувийн хэвшил ялгалгүй бүх татвар төлөгч иргэдийн цалинг нэмэхийг шаардаж байна  Цалин нь хаанаа ч хүрдэггүй болоол Залуус Солонгос руу ажил хийхийн хүслэн болдог Ард түмэн бид Ийм нийгмийг хүсэхгүй байна Одоо тэмцэх цаг нь болсон. Одоо иргэдэд бэлэн мөнгө тараах биш Цалингийн доод хэмжээг ядаж 600,000-д хүргэх шаардлагатай байна. Уншигч та бүхэн санал нэг байвал ТИЙМ гэж бичээд яг Одоо Шейр хийж түгээгээрэй Бензиний үнэ 2 удаа нэмэгдэж өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ дагаад өсөж олон төрлийн татварууд нэмэгдэж иргэдийн гар дээрээ авч буй цалин нь хаанаа ч хүрэхгүй ажил хийгээд хийгээд хоосон хонох дээрээ тулжээ.Инфляци 11 хувь хүртлээ өслөө Ийм үед иргэдийн татварыг хөнгөлөх эсвэл бэлэн мөнгө тараах мөн цалинг нь нэмэх гэсэн сонголт байгаа билээ Төрийн алба болоод хувийн хэвшил ялгалгүй бүх татвар төлөгч иргэдийн цалинг нэмэхийг шаардаж байна  Цалин нь хаанаа ч хүрдэггүй болоол Залуус Солонгос руу ажил хийхийн хүслэн болдог Ард түмэн бид Ийм нийгмийг хүсэхгүй байна Одоо тэмцэх цаг нь болсон. Одоо иргэдэд бэлэн мөнгө тараах биш Цалингийн доод хэмжээг ядаж 600,000-д хүргэх шаардлагатай байна. Уншигч та бүхэн санал нэг байвал ТИЙМ гэж бичээд яг Одоо Шейр хийж түгээгээрэй Бензиний үнэ 2 удаа нэмэгдэж өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ дагаад өсөж олон төрлийн татварууд нэмэгдэж иргэдийн гар дээрээ авч буй цалин нь хаанаа ч хүрэхгүй ажил хийгээд хийгээд хоосон хонох дээрээ тулжээ.Инфляци 11 хувь хүртлээ өслөө Ийм үед иргэдийн татварыг хөнгөлөх эсвэл бэлэн мөнгө тараах мөн цалинг нь нэмэх гэсэн сонголт байгаа билээ Төрийн алба болоод хувийн хэвшил ялгалгүй бүх татвар төлөгч иргэдийн цалинг нэмэхийг шаардаж байна  Цалин нь хаанаа ч хүрдэггүй болоол Залуус Солонгос руу ажил хийхийн хүслэн болдог Ард түмэн бид Ийм нийгмийг хүсэхгүй байна Одоо тэмцэх цаг нь болсон. Одоо иргэдэд бэлэн мөнгө тараах биш Цалингийн доод хэмжээг ядаж 600,000-д хүргэх шаардлагатай байна. Уншигч та бүхэн санал нэг байвал ТИЙМ гэж бичээд яг Одоо Шейр хийж түгээгээрэй

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!