Uncategorized

Өлзийжаргал: Нэгэн үл таних бүсгүйгэээс надад бэлэг илгээжээ

Надад гоё бэлэг иржэээ ???❤ Гадаа нэвсийсэн цагаан цас бударсан түгжрэл дүүрэн хотын чимээнд……Нэгэн үл таних бүсгүйгэээс надад бэлэг илгээжэээ.Танайд хоное нэвтрүүлэг үзээд намайг дэвтэрэнд дуртайг мэдээд манайд дэлгүүрт зорин ирж энэхүү гоё #Баярлалаа дэвтэрийг чихрийн хамт үлдээгээд явжээ.Баярлалаа гоё сэтгэлийн бэлгийн хүлээж авлаа Энэхүү дэвтэр дээр олон гоё хүсэл мөрөөдөлөө бичнээ би ?

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!