Uncategorized

А.р.хийг ядаж 10 хоногт 1 удаа зардаг болгоё!!! Дэмжиж бол мэдээрүү ороод 1 гэж бич!!!

А.р.хийг ядаж 10 хоногт 1 удаа зардаг болгоё.Бүгд а.рхинд ма.нсуурч я.втал эх орон айл гэр сүйд болох нь ээ. Дэмжиж байвал 1. хэмээн бичэээрэй.Монгол маань арх  иараа, а  гсам сог  туугаараа дэлхийд тэргүүлэх орны нэг болчихоод байгаа. Ман  цуйтай хүүхдээсээ мань мэтийн буурлууд хүртэл бүх хүн жилд 37.3 литр а  рхи со  гтуулуулах у   ндаа уудаг юм байна. Төр засгийн бүх шатны байгууллагад а  рхи со  гтууруулах у  ндаа оруу  лахыг х   атуу хориглож, арх  идсан хүмүүсийг тэр доор нь ажлаас халдаг, хүний эрүүл мэнд, амь насанд холбогдолтой гэмт хэрэг зөрчил гаргасан бол эрүүгийн хуулиар я  л оноодог болъё.   

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!