Uncategorized

Хунгийн чуулга харсан хүн маш азтай байдаг…Харсан дариудаа аз гэж бичээд түгээ!!!

Бидний мэддэг юм шиг хэрнээ мэддэггүй нэгэн зүйл бол билэгдлийн сахиус хийгээд түүний үүсэл, шалтгаан. Эрт үеэс эхлэн хүн төрөлхтөн азын сахиуст итгэж, шүтэж ирсэн бөгөөд одоог хүртэл ашигласаар байгаа билээ. Азын сахиус нь муу бүхнээс хамгаалж, мөнгө, аз жаргал, амжилтыг эзэндээ авчирдаг хэмээн үздэг байна.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!