Uncategorized

Нүдэнд харагдах газарт залж байнга харж байваас гэр оронд хэрүүл шуугиан гарахгүй, муу бүхнээс хамгаална Хадгалаад аваарай

Бурханы тогтоол тарни үүнийг нэгэн удаа харсан төдийгөөр гурван дүнчүүр галавт хураасан хилэнц түйтгэр ариусахыг “Ус мөрөн цэнгэх” нэрт судраас зарлигласан болой. ХАНУ ВАША ВАРАХЭ СУУХАА. Хэвлэж өөрийн нүдэнд харагдах газарт залж байнга харж байваас хилэнц түйтгэр ариусахад тустай.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!