Uncategorized

Ажил үйлс бүтээх, эд мөнгө даллаж, эрүүл энх байлгах бурхдын зүрхэн тарниуд хадгалаад ав

Ажил үйлс бүтээх, эд мөнгө даллаж, эрүүл энх байлгах бурхдын зүрхэн тарниуд
1. Аливаа цаг доор уншиж явах тарни“Лама ла жавсу чио, Санжай ла жавсу чио, Чойла жавсу чио, Гэндүн ла жавсу чио” Өглөө болгон, ер нь санаанд орсон үедээ байнга уншиж байвал цаглашгүй их тустай.. Мөргөлийн тарни“Ум намо Манзу шри еэ. Намо Сү шри еэ. Намо Уддам шри еэ суухаа” Уг тарнийг нэг мөргөхдөө нэг уншин, гурав мөргөн гурав уншвал гурван аймаг савын номд сонсох, санах, бясалгах гурвыг үйлдэхийн буянг олох бөгөөд өдөр бүр тэр мэт үйлдвээс энэ насандаа хутагтын мөрийг олох ба өвчин хорлолд үл нэрвэгдэж, нэг мөргөл нь мянга болон үржих тэргүүтэн тус эрдэм нь хязгааргүй.3. Үржүүлэх тарни
“Ум самбара, самбара ви, Мана гара маха зава хум. Ум мара мара ви мана, Гара маха зава хум.” Долоон удаа ийн уншваас буян юу хийсэн ч бум болон үржинэ.
4. Эрхиний тарни“Ум рүзира мани бра варда яа хум” Үүнийг долоон удаа уншин эрхиндээ үлээж, тарни тоолбол Бурханы зарлигласан нууц тарни бүхэн жива тоот, олон зуун мянга тоолсон болохыг Чандмань дэлгэрсэн орд харш номонд зарлиглажээ.5. Арьяабалын зүрхэн тарни буюу Маань
“Ум ма ни бад мэ хум” “Жанжимаги гүндэг гар Лувсан жижий улажин Тивший жанжий рола сэг Жанрайсэг ла чанцоо лоо” гэж уншаад Эх болсон зургаан зүйлийн хамаг амьтны тусын тулд мааниа хүссэн тоогоор уншина.6. Манзушир бурханы зүрхэн тарни“Ум ара база на ди” “Ум яани ли яа суухаа” Мунхагийнхаранхуйг арилгаж, оюун ухааныг тэтгэн сайжруулна.7. Бурхан багшийн зүрхэн тарни“Дадята хум мүүний мүүний маха мүүний шагжа мүүний суухаа” “Дадьята ум муни муни маха муни еэ суухаа, ум зэяа биди суухаа” Хамаг амьтныг энэрэн нийгүүлсэх сэтгэл төрөн арвитаж, буяны үйл бүтэхийн ерөөл оршсон буй за.
8. Очирваань бурханы зүрхэн тарниУм базар ваани хум пад. Ум дүра гани суухаа, Ум жилаа тэү сууха. Арван зүгийн хар хорыг таслаж, очир лугаа адил мандан бадрахын ерөөлийг агуулна.9. Авид бурханы зүрхэн тарниНамо сарва датаа гадаа хэрээ даяа анугадэ ум гүрүм гэнээ суухаа. Эх болсон зургаан зүйлийн хамаг амьтныг авралдаа багтаан, шунал тачаангуйг арилгахад туслах, амирлин жаргаах увидастай тарни.10. Аюуш бурхны зүрхэн тарни
Ум амаа раны зи ваан дэей суухаа Насан хутаг хайрлана.11. Майдар бурханы зүрхэн тарни
“Ум мээдри мам суухаа” Ирээдүйн аврагч бурхан лугаа түргэн учирч, хамаг амьтныг цөвүүн цагийн зовлонгоос ангижруулахад уншина.
12. Миеэгомбын зүрхэн тарниУм занда маха ро ханаа хум пад Аливаа бүхний даатгалд уншина.13. Ямандага бурханы зүрхэн тарни Ум яма раза садо мияа Ями дору наяа наяа яда ёни Раяа яагчаяа яа яагчаяа Зацани рамаяа хум хум пад пад сууха. Шашны дайсан тэргүүтэн сэтгэл муутныг дарж, арван цагаан буяныг дэлгэрүүлнэ.14. Гомбо бурхны зүрхэн тарниУм шри махагала шасана ува харини иха аваргара нам яди барди зэм мара сидада идам дүсдам ха ха, ха хи ха хи, мар мар гэр хана, банда банда, хана, хана, даха даха, база база дина мэгана марая, хум хум пад сууха. 115. Гонгор бурханы зүрхэн тарниУм гүрү махагла хари ниса сэди за. Амирлуулан номхруулах, эрхэнд хураах, дэлгэрүүлэхээс гадна эд баялгийг эрхэн дор хурааж, дэлгэрүүлэхээс гадна буян заяаг дэлгэрүүлнэ.16. Дамдинчойжил бурхны зүрхэн тарниУм гала рува хум пад. 19. Балданлхам бурханы зүрхэн тарни: Жо рагмо жо рагмо жо рагмо тунжо, ха ла рагчэнмо рагмо айви дайви түнжо рүлү рүлү хум жо хум. Шашны дайсануудыг номхруулж, хатуу үйлийг буцаан, муу заяанаас гэтэлгэж, буяныг эрхэн дор хураана.17. Бүжинлхам бурханы зүрхэн тарни“Ум раднаа намаа суухаа, ум садуу бадна сүдүна, давата базар базар маха базар, сарваа ваяада хана базана суухаа” Үр хүүхдээ эрүүл энх бойжуулах, хүүхэдтэй болохыг хүсэгчидэд адистэд оршооно.18. Шалши бурханы зүрхэн тарниУм махагла гала би гала ради да донбини зандали рагча си сэнга ли дэви хум пад.19. Намсрай бурханы зүрхэн тарниУм вайшарма нае сууха Ум замбала эаландарие сууха. Ум бүрнэ бадар ей сууха Ум мани бадар ей сууха Ум гүбэ раеэ сууха Ум самба зама ей сууха Ум гүхэ дана ей сууха Ум банда га ей сууха Ум биза гүндали ей сууха.20. Нархажидын зүрхэн тарниУм ум ум сарваа буддаа дагийний ей базар бирааний ей базар бяруузанаа ей хум хум хум пад пад пад суухаа.
21. Жамсран бурхны зүрхэн тарниУм рагму барна адма чирү пүрүха лохи да сарва шадрүм марая хум пад.22. Нанжид бурханы зүрхэн тарниУм агани нигани авийлаа /ажийлаа/ мандали мандали сууха. Аливаа цээрийг арилгах арни. Час гаригт эсвэл эхэлж эсвэл эхэлж боломгүй өдөр үйлийг хийхдээ уншваас цээрлэх шалтгаан бүхэн арилна.23. Осоржамаа бурханы зүрхэн тарниУм марзай мама суухаа24. Манла бурханы зүрхэн тарни“Дадиятаа ум вэханзэ вэханзэ маха вэханзэ вэханзэ раза самудгадэ суухай” “Цанлэг Ринчэн Сэрсан Нянмэд, Чойдаг Ончэн Манла Шагжатүб, Жачэн Монлам Ёонсү Зогва ей, Дэвар Шигва Жадла Чанцаалло, Чода жавсү чи, Ум биханзи биханзи маха биханзи Раза Самуд гадэ суухаа”25. Алтан дарь овооны зүрхэн тарниУмаа маха сэгээ тарва сэдий за.26. Дамдин бурханы зүрхэн тарниУм хэри бадма далдий базар гарьдаа хаянхирваа хүлү хүлү хум пад /7-21 удаа уншина./27. Доржнамжимын зүрхэн тарни“Ум намсанграа базар гордааяа хүлү хүлү диста диста, ванда ванда ханаа ханаа хум пад” Аливаа гай түйтгэр, бузар буртаг, хорлол бүхнийг ариутган амирлуулна.28. Доржсэмбэ бурханы зүрхэн тарни“Ум базар садан а хум суухаа, ум гэли суухаа” Бие, хэл, сэтгэлээрээ ариун байхад уншина.29. Дүйнхор бурханы зүрхэн тарни“Ума хум хо ханча мала вара яа хум пад” Аврал буян оршино.30. Жамсрангийн зүрхэн тарни
“Ум барна аадма үсниха рүбүрүха лохида сарва шадум маръя хум пад” Дайсан тотгор бүхнийг дарж, хамаг амьтныг амирлуулна.31. Жанрайсиг бурханы зүрхэн тарниДата ята ум хуяа хуяа хүдү хүдү гэлэ гэлэ захру мэдрэ шадрэ наяа сууха /3-33 удаа уншина./32. Цагаан шүхэртийн зүрхэн тарниДада ята ум анале анале, хасме хасме, бэрэ бэрэ, сооме сооме, шанде шанде, данде данде, бихаде бихаде, бира бира, деви бзар дари банда банда ни базар бани пад, ум хум хум дрүм ходам пад сууха, хум дрүм банда пад, дагла сүрэн шиг сууха, ум базар бани банда банда, базар баше на нам сарва дүшдам бинаяа гам хум пад сууха.33. Жүгдэрнамжилын зүрхэн тарниУм бүрүм суухаа, ум амирдаа аюур дадь суухаа. Насан хутгийн өлзий буяныг дэлгэрүүлнэ.34. Жигжидийн зүрхэн тарниУм хэрээстий вигир да нанаа хум пад. Шашин номын дайсануудыг номхоруулна.35. Лхам бурханы зүрхэн тарни“Ум хуя шия дэвий гали махаа гали хум жоо” “Жорагму жорагму жо жорагму түнжо хала рагчэнму рагму ажа дажа түнжо рүлү рүлү хум жо хум” Ариун цагаан буян, сайн үйлсийг дэлгэрүүлэх, сайн явахад уншина.36. Ловон бадмажунайбурханы зүрхэн тарни“Ум базар гүрү бадма сэди хум” Муу бүхнээс авран хамгаалж, сайн үйлсийг тэтгэн дэлгэрүүлнэ.37. Гомбын зүрхэн тарни“Ум базар маха гала гүндри даяа хум пад” Байнга уншваас хүн малд тохиолдож болзошгүй гай барцад, нүүрлэсэн зовлонг зайлуулна.38. Гонгорын зүрхэн тарни“Гүрү маха гала ахри ниса сиди за” Үгүйрэл хоосролоос ангижруулан, буян хишиг, эд баялгыг арвижуулна.39. Говийн лха бурханы зүрхэн тарни“Ум базар ваани ванза диваа саваари ваари хум пад” Гэм нүглээ наминчлах, амь насаа даатгах, ажил үйлс, хийморь лундаагаа өөдөө байлгахад уншина.40. Гүндсамбуу бурханы зүрхэн тарни“Ума саманд бадраа сам хум” Өглөө оройд байнга уншвал айх аюулгүй, амар амгалан байна гэдэг.41. Гүнрэг бурханы зүрхэн тарни“Ум сарва вида сарва барна вышод ханаа ханаа хум пад” Сэтгэл санааг ариусган, зовлонгоос гэтэлгэнэ.
42. Далхын зүрхэн тарни“Ум шадум дэва савааривари аргам варадэ зачэ суухаа” Гай барцадыг арилгах, сүр сүлдээ сэргээх, буян хишиг, мал хөрөнгөө өсгөн арвижуулна.
43. Дамдинчойжоо сахиусны зүрхэн тарни“Ума гала рү ва хум пад” Шашны дайсануудыг дарж, аливаа гай зэтгэрийг зайлуулан, буяныг дэлгэрүүлнэ.

Хараал жатгаас зайлахад – Пад ламаа са хамаа пад, Хор шарыг дарахад – Ум мана хам хам суухаа, Аюул тулгарахад – Ум маань мусмали хум пад,Айж тэвдэхэд – Шар шармай ная ий суухаа, Аян замд – Дата ята хум дий хум дий суухаа, Апиваа бүхнийг бүтэлтэй болгоход – Ум агани агани, ажила мандали мандали суухаа ,Хүүхэд тэвдүүлж сандаргахад – Ум даарий дүд даарий дүрээ суухаа, Хийморь бадраахад – Гүндүү сарваан дүдүү хо базар аюухий суухаа ,Муу бүхнээс зайлахад – Ээ ма хо ум пааний пааний суухаа, Муу юм зүүдэлж хар дарахад – Ум сасаа маама суухаа. Ум загаа лияа суухаа /сэрээд 3 унш/, Ослоос сэргийлэхэд – эм хо умаа паани пааний суухаа /өглөө бүр/     Хараал жатгаас зайлахад – Пад ламаа са хамаа пад, Хор шарыг дарахад – Ум мана хам хам суухаа, Аюул тулгарахад – Ум маань мусмали хум пад,Айж тэвдэхэд – Шар шармай ная ий суухаа, Аян замд – Дата ята хум дий хум дий суухаа, Апиваа бүхнийг бүтэлтэй болгоход – Ум агани агани, ажила мандали мандали суухаа ,Хүүхэд тэвдүүлж сандаргахад – Ум даарий дүд даарий дүрээ суухаа, Хийморь бадраахад – сарваан дүдүү хо базар аюухий суухаа ,Муу бүхнээс зайлахад – Ээ ма хо ум пааний пааний суухаа, Муу юм зүүдэлж хар дарахад – Ум сасаа маама суухаа. Ум загаа лияа суухаа /сэрээд 3 унш/, Ослоос сэргийлэхэд – эм хо умаа паани пааний суухаа /өглөө бүр/      Хараал жатгаас зайлахад – Пад ламаа са хамаа пад, Хор шарыг дарахад – Ум мана хам хам суухаа, Аюул тулгарахад – Ум маань мусмали хум пад,Айж тэвдэхэд – Шар шармай ная ий суухаа, Аян замд – Дата ята хум дий хум дий суухаа, Апиваа бүхнийг бүтэлтэй болгоход – Ум агани агани, ажила мандали мандали суухаа ,Хүүхэд тэвдүүлж сандаргахад – Ум даарий дүд даарий дүрээ суухаа, Хийморь бадраахад – Гүндүү сарваан дүдүү хо базар аюухий суухаа ,Муу бүхнээс зайлахад – Ээ ма хо ум пааний пааний суухаа, Муу юм зүүдэлж хар дарахад – Ум сасаа маама суухаа. Ум загаа лияа суухаа /сэрээд 3 унш/, Ослоос сэргийлэхэд – эм хо умаа паани пааний суухаа /өглөө бүр/

1. Аливаа цаг доор уншиж явах тарни

“Лама ла жавсу чио, Санжай ла жавсу чио, Чойла жавсу чио, Гэндүн ла жавсу чио” Өглөө болгон, ер нь санаанд орсон үедээ байнга уншиж байвал цаглашгүй их тустай.
src=”http://monnews.life/wp-content/uploads/2022/10/tt-2-e1666586021808-259×300.jpg” alt=”” width=”259″ height=”300″ />

2. Мөргөлийн тарни“Ум намо Манзу шри еэ. Намо Сү шри еэ. Намо Уддам шри еэ суухаа”
Уг тарнийг нэг мөргөхдөө нэг уншин, гурав мөргөн гурав уншвал гурван аймаг савын номд сонсох, санах, бясалгах гурвыг үйлдэхийн буянг олох бөгөөд өдөр бүр тэр мэт үйлдвээс энэ насандаа хутагтын мөрийг олох ба өвчин хорлолд үл нэрвэгдэж, нэг мөргөл нь мянга болон үржих тэргүүтэн тус эрдэм нь хязгааргүй.

3. Үржүүлэх тарни“Ум самбара, самбара ви, Мана гара маха зава хум. Ум мара мара ви мана, Гара маха зава хум.”Долоон удаа ийн уншваас буян юу хийсэн ч бум болон үржинэ.4. Эрхиний тарни“Ум рүзира мани бра варда яа хум”Үүнийг долоон удаа уншин эрхиндээ үлээж, тарни тоолбол Бурханы зарлигласан нууц тарни бүхэн жива тоот, олон зуун мянга тоолсон болохыг Чандмань дэлгэрсэн орд харш номонд зарлиглажээ.5. Арьяабалын зүрхэн тарни буюу Маань“Ум ма ни бад мэ хум”“Жанжимаги гүндэг гар Лувсан жижий улажин Тивший жанжий рола сэг Жанрайсэг ла чанцоо лоо” гэж уншаад Эх болсон зургаан зүйлийн хамаг амьтны тусын тулд мааниа хүссэн тоогоор уншина.6. Манзушир бурханы зүрхэн тарни“Ум ара база на ди” “Ум яани ли яа суухаа”Мунхагийн харанхуйг арилгаж, оюун ухааныг тэтгэн сайжруулна.src=”http://monnews.life/wp-content/uploads/2022/10/tt-2-e1666586021808-259×300.jpg” alt=”” width=”259″ height=”300″ />

7. Бурхан багшийн зүрхэн тарни

“Дадята хум мүүний мүүний маха мүүний шагжа мүүний суухаа”
“Дадьята ум муни муни маха муни еэ суухаа, ум зэяа биди суухаа”
Хамаг амьтныг энэрэн нийгүүлсэх сэтгэл төрөн арвитаж, буяны үйл бүтэхийн ерөөл оршсон буй за.

8. Очирваань бурханы зүрхэн тарни

Ум базар ваани хум пад. Ум дүра гани суухаа, Ум жилаа тэү сууха.
Арван зүгийн хар хорыг таслаж, очир лугаа адил мандан бадрахын ерөөлийг агуулна.

9. Авид бурханы зүрхэн тарни

Намо сарва датаа гадаа хэрээ даяа анугадэ ум гүрүм гэнээ суухаа.
Эх болсон зургаан зүйлийн хамаг амьтныг авралдаа багтаан, шунал тачаангуйг арилгахад туслах, амирлин жаргаах увидастай тарни.

10. Аюуш бурхны зүрхэн тарни:

Ум амаа раны зи ваан дэей суухаа
Насан хутаг хайрлана.src=”http://monnews.life/wp-content/uploads/2022/10/tt-2-e1666586021808-259×300.jpg” alt=”” width=”259″ height=”300″ />

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!