Uncategorized

Таны сэтгэлийн муу чанарыг арилгаж ариусгадаг БУРХАН БАГШИЙН ЗҮРХЭН ТАРНИ

БУРХАН БАГШИЙН ЗҮРХЭН ТАРНИ: “ДАДЯТА УМ МҮНИ МҮНИ МАХА МҮНИ ЕЭ СУУХА” Бурхны шашны бүх сургаал, бурхан багшийн эрдэм чадал энэхүү тарнид шингэсэн байдаг.
Энэхүү тарнийг өнө удаан уншвал Хамаг сэтгэлийн муу чанарыг арилгаж ариусгадаг тул төгс гэгээрлийн шалтгаан болох нь дамжиггүй…?

1. Авран хамгаалах тарни Ум рагму барна адма чирү пүрү ха ло хи да сарва шадрүм марая хум пад. Монгол орныгдаасан сахиус, шашны дайсныг номхтгон, шашны үнэнч шавь нарыг авран хамгаална. 2. Аз жаргал хүсэх тарни Нэг хоног мацаг барьж, бодол оюун, сэтгэл санаагаа төвлөрүүлнэ. Дараа нь долоо хоногийн турш өглөө болгон тарниа уянгалуулан уншина. Тарнийг унших үедээ сэтгэлд нийцтэй аз жаргалаа бодно. До-ан- ан-та,фа-ри. 3. Айдас хүйдсийг зайлуулах тарни Шар шарма нарма ная ий суухаа. Айж тэвдсэн үед айдас бүрэн зайлна. 4. Адаар хөнөөгдөж галзуурхын эсрэг Ум мади си суд ум за за сэг сэг суухаа. 5. Аливаа мэсэнд үл даагдах Ум мадий си суд ум за за сэг суухаа.

6. Аливаа өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүрээс салгах тарни Ум намоо багаа бадий биханзээ биханзээ биндэр яа барба ра за яа ра ха ди самъяг сам будъяс! да-га яда ум биханзээ махаа биханзээ биханзээ ра за сам хада гадий суухаа. 7. Аюулаас гэтэлгэгч тарни Ум мали мусмали хум пад. Элдэв аюул тулгархад уншваас аюул бүхэн тойрч өнгөрнө. 8. Аянгаас хамгаалахад Ни-на го хаза мүнди а аа. Бөгжинд нь тарнида. 9.Бузрыг арилгагч Ум бадма ус нэхэ бимали сууха. Бузар буртаг болгоныг арилгах увьдастай.  10. Бүтэхүйеэ бэрх үйлийг бүтээх тарни Ному хари ди гу ма ри, гоори гандари, зандали, мадамга гали гали сууха. 11. Дурлал хүсэх тарни Сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж, нэг хоног мацаг барьсаны дараа бүрий болох үед харанхуйвтар өрөөнд суугаад доорх тарнийг дөрвөн удаа шивнэн унш. ” То- до-си-ро ан ват моноран” Энэ тарнийг гурван өдөр дараалан унш. Тэгэхдээ дурлах дурлуулах дотоод сэтгэлээр бэлэн байх талын юм бод. Нэг сарын турш энэ бүгдийг давтан үйлд.  Тэргэл сартай өдөр эхэлбэл сайн. 12. Зарга тэмцэл хийхийн цагт Ум бура бува зула мана-ни сухаа 13. Заяа тавиланг ивээгч тарни Дэвшин шигва цээпил ваазанваа номлоо чанцоолоо. Хүнд байдлаас гарахад тустай. 14. Зургаан цагаан мэнгэтэй хүн Дади ята ум бихаанзи махад бихаанзи раза самуу гадэ суухаа. Ум бадаа ша суухаа.  15. Мөнгөтэй болохыг хүсвэл ”Кунг- ро-но ама ни-ло-та ванг” Нэг өдөр мацаг барихдаа, мөнгөтэй болбол хэн нэгэнд туслах, эд баялагийн аяаар хүрч болох ариун зорилго, хэзээ мөнгөтэй болох, хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун. Дээрх тарнийг шөнө дунд гараа дээш арваг гурван удаа давтан унш. Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногг нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!