Uncategorized

Долоон бурхан одны тарниа уншаад хүслээ шивнээрэй

Нэгдэхь од-“Тэнгэрийн оргилго” /Хулгана жилтний од/ Бурхан нь: Санжай Намсог. ТАРНИ: “Намо саманд Будда на ум амида занаа” Хоёрдохь од-“Тэнгэрийн эрх” /Үхэр гахай жилтний од/ Бурхан нь: Санжай Жүгдэр жав. Тарни: “Намо саманд Будда,на чанда хум ни сууха” Гуравдахь од – “Тэнгэрийн шил” /Бар, нохой жилтний од/ Бурхан нь: Санжай Тамжаджав. Тарни: “Намо саманд Будда,ум намо рини суухаа” Дөрөвдөхь од –Тэнгэрийн хас” /Туулай, тахиа жилтний од/ Бурхан: Санжай Хорваажиг. Тарни нь: “Намо саманд Будда, ум хэрэ суухаа”  Тавдахь од–“Тэнгэрийн бэрээ” /Луу, Бич жилтний од/ Бурхан:Санжай Сэртэв.Тарни:“Намо саманд Будда,ум бараади цараа мараа суухаа” Зургаадахь од–“Арга нэмэх” /могой хонь жилтний од/ Бурхан нь: Санжай Одсүрэн. Тарни нь: “Намо саманд Будда, ум совда бэеэ минза суухаа” Долоодох од –“Жиргэлэх гэрэл” /Морь жилтний од/ Бурхан нь: Санжай Шагжтүб. Тарни нь “Намо саманд Будда, ум совда бэеэ минза суухаа

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!