Uncategorized

Шошго үзэхгүй худалдан авалт хийдэг хүмүүс анхаараарай.

Шошго үзэхгүй худалдан авалт хийдэг хүмүүсээ анхаараарай. Хаяг шошгоо сайтар харж худалдан авалт хийж байгаарай. Хятад бүтээгдэхүүний бар код ихэвчлэн 692- оор эхэлсэн байдаг. Солонгос 880, ОХУ бол 460 гэх мэт улс бүрийн бар кодны тоог цээжилчихвэл зүгээр. -Хүнсний нэмэлт хэрэглэсэн бол олон улсын Е тэмдэглэгээний кодыг ашигладаг. ДЭМБ-аас зарим төрлийн хүнсний нэмэлт бодисын хүний бие махбодид үзүүлэх хортой нөлөөллийг тогтоожээ. Үүнд: – Сэжигтэй–Е 104, 122, 141, 150, 171, 173, 241, 477
– Аюултай–Е 102, 110, 120, 127, 129, 155, 180, 201, 220, 222, 223, 224, 228, 233, 242, 270, 400-405, 501, 502, 503, 620, 636, 637 – Маш аюултай–Е 123, 510, 513, 527 – Хориотой– 103, 105, 111, 121, 125, 126, 130, 152 – Хавдар үүсгэх–Е 131, 142, 153, 210-216, 219, 249, 252, 280-283, 330, 954 – Тууралт өгөх– 312, 339-341, 343, 450-454, 461, 462, 463, 465, 466, 907 – Хоол боловсруулах эрхтэнд нөлөөлөх–Е 154, 626-635 кодтой байдаг юм байна.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!