Uncategorized

Нийслэлд 2040 он гэхэд шаардлагатай ус зайлуулах шугам сүлжээ тавина

Нийслэлд нийт 461 км урттай үерийн ус зайлуулах шугам шаардлагатай ч өнөөдрийн байдаар 209 км байдаг ажээ. Шаардлагатай 14 байршилдтус зайлуулах хоолой байхгүйгээс машинаар соруулдаг байна.
ТИймээс нийслэлд 2040 он гэхэд шаардлагатай ус зайлуулах шугам сүлжээ тавихаар төлөвлөжээ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!