Uncategorized

Хэвлэлээр байнга шүүмжлүүлдэг Ц.Нямдорж, Ц.Элбэгдорж нар нэг ч сэтгүүлчийг шүүхэд дуудаж байгаагүй Тэд СЭТГҮҮЛЧИЙН зоригийг мохоож болохгүйг мэддэг байх…

Хэвлэлээр байнга шүүмжлүүлдэг Ц.Нямдорж, Ц.Элбэгдорж нар нэг ч сэтгүүлчийг шүүхэд дуудаж байгаагүй.Тэд сэтгүүлч зоригтой байх ёстой, тэднийг мохоож болохгүй гэдгийг мэддэг байх.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!